ผลงาน


งานที่ 1 แชร์ไฟล์ youtube เรื่องสื่อดิจิทัล

งานที่ 2 ทำโปสเตอร์จากโปรแกรม canva


งานที่ 3 คำขวัญงานที่ 4 ทำรูปตัวเองเป็นการ์ตูน animation
 

ความคิดเห็น